DTM / høydekurver / ortofoto / volumberegninger

Punktskyer

Fotogrammetri er faget, vitenskapen og den indirekte måleteknikken som brukes når en ved hjelp av fotografiske eller digitale bilder observerer og bestemmer egenskaper som for eksempel beliggenhet, form, størrelse og identitet for avbildet terreng eller andre gjenstander. Selve ordet «fotogrammetri» er satt sammen fra gresk fos – lys, grafein – skrive/tegne og metron – mål.

En punktsky er en samling av datapunkter, vanligvis produsert ved hjelp av 3D-skanner eller ved bruk av fotogrammetri. X, Y, Z posisjon og fargeinformasjon er lagret for hvert punkt i punktskyen, og gir ett svært nøyaktig bilde for målinger av volum, distanser og overflater.

 

 DSM/DTM

 

Vi tilbyr både DSM og DTM.

DSM er en digital overflatemodell. En DSM fanger de naturlige og konstruerte egenskapene på jordens overflate. En DSM kan være nyttig i 3D modellering til for eksempel telekommunikasjon, byplanlegging og luftfart, fordi objekter står opp fra bakken.

DTM er en digital terrengmodell. Det innebærer å skape en digital representasjon av terrengets topografi. En terrengmodell inneholder høydeforskjeller av naturlige terrengtrekk som åser, elver og daler. Forhøyelser pga. vegetasjon og kulturelle egenskaper, som bygninger og andre objekter, fjernes digitalt.

 

Volumberegning

Volumberegninger ved hjelp av drone er nøyaktig, raskt, repeterbart og kostnads effektivt. 

 

Nøyaktige volumberegninger og oppmålinger kan gjøres i alle våre punktskyer, med en feilmargin på maksimalt 1-2%.

Ortofoto

 

Vi leverer georefererte ortofoto.